INDUSTRI

Milliardtap for Røkke-selskap

Kjell Inge Røkke overtok i fjor sjefsstolen i Aker Biomarine på midlertidig basis. Nå har han funnet arvtakeren.
Kjell Inge Røkke overtok i fjor sjefsstolen i Aker Biomarine på midlertidig basis. Nå har han funnet arvtakeren. Bilde: Falch, Knut
Trond Gram
27. feb. 2009 - 10:34

Et overskudd før skatt på 12,7 milliarder kroner i 2007 ble snudd til et underskudd på 4,8 milliarder kroner i fjor for Kjell Inge Røkkes Aker. Årsaken er blant annet trøbbel i aksjemarkedet. Aker skriver ned verdien av sine børsnoterte eiendeler i selskaper som Aker Solutions med 5,6 milliarder kroner ved årsskiftet.

Et knusktørt lånemarked har skapt trøbbel også for selskapene i Aker-konsernet, og morselskapet har i flere tilfeller finansiert lån til sine datterselskaper. Mye av dette har gått til Aker Drilling, som har et lånebehov i forbindelse med byggingen av selskapets to rigger, som kommer i produksjon senere i år.

Riggtrøbbel

Aker ASA og holdingselskapene hadde ved utgangen av 2008 over 4,6 milliarder kroner utestående i slike fordringer. Dette beløpet vil øke i første del av 2009 ettersom flere rigger, skip og anlegg skal fullføres.

De to riggprosjektene Aker Spitsbergen og Aker Barents, som Aker Solutions bygger for Aker Drilling, har skapt mye problemer for Aker-konsernet. I følge opprinnelig plan skulle de vært levert i 2008. Aker Spitsbergen blir overlevert Aker Drilling i februar.

Riggene er to av verdens største og mest avanserte boreenheter for bruk til havs, men det ble avdekket skader i boresystemet og komponenter må skiftes ut for Aker Solutions’ regning. Nå arbeides det med sikte på overlevering av Aker Barents i mai med borestart deretter så snart det er praktisk mulig.

Preget av krisen

«For Aker ASA er lønnsomheten i riggprosjektene svekket som følge av økte kostnader og forsinkede inntekter. Disse effektene er til en viss grad motvirket av gunstige rente- og valutaposisjoner. Når riggene kommer i operasjon senere i år, vil positiv kontantstrøm og lav ekstern gjeld gi Aker god avkastning på sin investering,» heter det i selskapets kvartalsrapport.

Finanskrisen påvirker Aker og selskapet melder at den har betydning for underliggende drift og etterspørselen etter Aker-selskapenes produkter, teknologi og tjenester og selskapene er «preget av at deres kunder i varierende grad får svekket sin investeringsvilje og kjøpekraft,» som selskapet skriver i rapporten.