NETTARKIV

Milliardordre for vannkraftteknologi

NCC har fått ordre i Mellom-Amerika til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Kontraktene dreier seg om bygging av to vannkraftverk i Costa Rica samt et damanlegg og et vannforsyningsprosjekt i Den dominikanske republikk.

– Ordrene er svært gledelige, og er blant de større vi har fått, forteller Martin Daun, regionsjef for vannkraft i NCC International, til
tekblad.no.

NCC har også tidligere bygd et kraftverk i Costa Rica og har for tiden høy aktivitet også i Nicaragua, med gjenoppbyggingsarbeider etter orkanen Mitch.

– Det er svært tilfredsstillende å se at vår satsing i Mellom-Amerika nå bærer frukter. De nye prosjektene styrker vår posisjon i området i tråd med vår strategiske satsing, fremholder Daun.

40 MW

Vannkraftverkene i Costa Rica skal bygges av et konsortium, Consorti Noruega, som består av NCC, General Electric Energy Norge (tidligere Kværner) og Alstom Norge (tidligere ABB). Statkraft Grøner er designer.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) står for brorparten av finansieringen.

Det ene kraftverket, Brasil II, skal ligge ved elven Rio Virilla, utenfor byen San Jose – like nedenfor Brasil I, som Consorti Noruega bygde og ferdigstilte for to år siden. Prosjektet består av en betongdam, en overføringstunnel, betongkulvert, trykkrør og en kraftstasjon i dagen. Prosjektet vil generere 31 MW.

Det andre kraftverket, El Encanto, skal ligge cirka 10 mil nordvest fra

San Jose ved elven Aranjuez. El Encanto består av en betongdam, en

lang overføringsledning i betong (kulvert), trykkrør og en kraftstasjon i dagen. Dette prosjektet vil generere 9 MW.

Prosjektene skal koordineres fra NCC Internationals kontor i Oslo.

Damprosjekt

I tillegg til prosjektene i Costa Rica, der konsortiet har vært representert siden byggingen av Brasil I, har NCC kapret to mindre kontrakter i Den dominikanske republikk.

Her skal det bygges en dam i elven Camu i den vestre provinsen La Vega. Dammen skal fungere som en barriere for oversvømmelser i regntiden. Samtidig skal dammen garantere vannforsyningen i området, både til drikkevann og til vanning av jordbruksarealer.

Prosjektet innebærer bygging av en cirka 70 meter høy steinfyllingsdam med asfaltkjerne, inntakskonstruksjon og overløp i betong, trykktunnel og spyletunnel i fjell samt et 3,4 MW kraftverk i dagen.

I Brujuela-Casuí skal NCC utføre et vannforsyningsprosjekt som skal sikre den framtidige ferskvannforsyningen til Santo Domingos østre del. Prosjektet er initiert av behovet for å kontrollere vannforsyningen til hovedstaden.

Prosjektets hovedmoment er boring og montering av grunnvannsbrønner i tre områder, rørleveranser og rørlegging i disse områdene og to vanntanker i betong.

Les mer om: