ENERGI

Milliardløfter til ny energi

Regjeringen lover gull og grønne skoger med 20 milliarder i et fond. Avkastningen skal gå til alt fra vindkraft til solceller og biokraft.
Regjeringen lover gull og grønne skoger med 20 milliarder i et fond. Avkastningen skal gå til alt fra vindkraft til solceller og biokraft.

Olje- og energiminister Odd Roger Enosken la søndag fram en pakke som inneholdt et innskudd på 10 milliarder kroner i et fond fra 1. januar 2007, og ytterligere 10 milliarder kroner fra 1. januar 2009.

Avkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 800 millioner kroner når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner. Enova får oppdraget med å forvalte avkastningen fra fondet.

Styrker forsyningssikkerheten

– Dette er en ambisiøs satsing, som stadfester Norges posisjon som en ledende nasjon innen utviklingen av fornybar energi. Tiltakene bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge, og er et vesentlig bidrag for å nå Regjeringens mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem, hevdet olje- og energiminister Odd Roger Enoksen på pressekonferansen.

– Bioenergi, vindkraft, vannkraft, og energieffektivisering vil bidra til nye muligheter, nye arbeidsplasser og ny optimisme over hele landet.

Styrker Enova

I dag forvalter Enova om lag 700 millioner. Med avkastningen av fondet vil Enova disponere om lag 1,5 milliarder kroner årlig.

Fordi avkastningen fra fondet først kommer fra 2008, vil opptrappingen i 2007 bli basert på en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner.

Enova skal også styrke infrastrukturen for fjernvarme, stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i husholdningen og etablere en vrakpantordning for oljekjeler.

Enovas ansvarsområde vil også bli utvidet til å omfatte de første tre megawattene i nye vannkraftanlegg.

Støttesystem

Regjeringen vil presentere en feed-in-ordning i forbindelse med høstens statsbudsjett.

En feed-in-ordning er et støttesystem for fornybare energikilder. Det vil bli utarbeidet en overgangsordning inntil en feed-in-ordning er på plass. Ordningen skal finansieres innenfor Enovas samlede rammer.

– Det er stor interesse for å bygge vindkraft, og det er et betydelig antall små vannkraftprosjekter som er klare for bygging. Med det historiske løftet som nå blir gjort, regner jeg med at det blir fart i utbyggingen, sier olje- og energiministeren.

Nærmere utforming av støtteopplegget vil bli presentert i budsjettet for 2007.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.