Milliardkontrakt til Sunndal

Hovedkontrakten på 619 millioner kroner gjelder hovedbyggentreprisen i forbindelse med moderniseringen av aluminiumsverket på Sunndalsøra.

I tillegg kommer en opsjon verd 310 millioner kroner.Opsjonen omfatter oppføring av et bygg for en ny anodefabrikk og miljøsanering av en tomt.

Hydro har planer om å bygge en ny elektrolyseserie på fabrikken i Sunndal for å øke produksjonen av aluminium. Utvidelsen vil gjøre fabrikken til Europas største aluminiumsverk. Ombyggingen koster 5,4 milliarder kroner. I tillegg kommer anode-investeringer på rundt 600 millioner kroner. Fabrikken skal stå ferdig i 2004.

Les mer om: