Milliardkontrakt til Subsea 7

Milliardkontrakt til Subsea 7
STORKONTRAKT: Subsea 7 skal ta seg av inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner og rørledninger for Statoil de neste fem årene. Bildet er fra Subsea 7s spolebase på Vigra. Bilde: Mona Strande

Statoil har inngått en rammekontrakt med oljeserviceselskapet Subsea 7 verdt 2 milliarder kroner.

Skal forlenge levetiden

Avtalen innebærer inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner av undervannsinstallasjoner og rørledninger.

– Med økt fokus på levetidsforlengelse og muligheter for økt olje- og gassproduksjon ved bruk av eksisterende infrastruktur er det et voksende behov for slike undervannstjenester, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Fem år

Tjenesten inneholder bruk av utstyr, personell og fartøy på norsk, britisk, nederlandsk, dansk, tysk, belgisk og fransk kontinentalsokkel.

Operasjonell oppstart er planlagt 1. juli. Avtalen har en varighet på fem år.

Les mer om: