Milliardene ruller

Selskapet er en uavhengig aktør innen nordisk kraftanalyse.

Analysen tar for seg omstruktureringen fra 1996 og frem til i dag og viser at det i denne perioden er gjennomført 13 fusjoner og 15 kjøp av aksjeposter der transaksjonsverdien har oversteget én milliard kroner.

Siden 1996 er det gjennomført 233 transaksjoner med en samlet verdi på 111 milliarder kroner.

Mens Vestlandet og Østlandet har hatt den klart høyeste frekvensen, har Sørlandet vært preget av få, men store endringer. Midt- og Nord-Norge peker seg ut som de viktigste områdene i tiden fremover.

Analysen viser at prisen på nettselskaper er fallende. I Østlandsområdet har prisene falt med 13 prosent siste år. Dette skyldes dels at omstruktureringen i stadig større grad preges av fusjoner og allianser framfor oppkjøp, samtidig som færre aktører byr når kraftselskaper er til salgs. (kas)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå