Nok en gang er Statfjord-feltet rammet av ulykker. Lørdag morgen oppsto en lekkasje i ett av beina, men den ble stanset seinere på dagen. De fleset om bord ble evakuert. (Bilde: StatoilHydro)

Milliardbom på Statfjord

Ombyggingsprosjektet, som kalles Statfjord senfase, ligger nå an til å koste 18 - 19 milliarder.

Det melder Dagens Næringsliv.

Over til gass

Målet med ombyggingen er å legge om produksjonen ved anleggene fra olje til gass, siden mesteparten av oljen snart er hentet opp.

Årsakene tll den betydelige kostnadssprekken er flere.

Ifølge Statoils informasjonssjef Gisle Johanson er årsakene kostnadsøkning, produksjonsboring og oppgradering av anleggene.

Gir Statfjord 20 nye år