Milliard- sprekken i nord

BESKYTTET: Hele anlegget ligger beskyttet bak en steinmolo, i tillegg er alle anleggsdeler som skal bearbeides beskyttet av telt. (Bilde: Anders J. Steensen)
OMSTRIDT: De fem avgassrørene fra kraftgenereringen på Snøhvit øker CO2-utslippene med 900.000 tonn årlig.
STALLOS HJERTE: Det er også rom for kunstnerisk utsmykking. Denne skulpturen står i vestibylen på administrasjonsbygget. Skulpturen henspeiler på samisk kultur og er utført av den samiske kunstneren Anne Lise Josefsen (Bilde: Anders J. Steensen)
FLAMMENDE: ET syn de færreste får se, toppen av den 132 meter høye høytrykksfakkelen. Fakkelen vil normalt være uten flamme. (Bilde: Anders J. Steensen)
BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI: De fem gassturbinene som genererer energien på Snøhvit er lav-NOx-turbiner med varmegjennvinning for å utnytte mest mulig av energien som forbrukes.
CO2-FJERNING: Gasen fra Snøhvit innholder store mengder CO2. Denne fjernes og pumpes tilbalke i en aquifer på Snøhvitfeltet. CO2 utskilles ved et aminrenseanlegg.
Som et Soria Moria slott i det fjerne reiser Snøhvitanlegget seg og tegner et bilde av den nye tid. Endelig skal Finnmark ta del i det norske olje- og gasseventyret. Hammerfest blir porten til Barentshavet, verdens nordligste oljehovedstad. Om 14 måneder er driften i gang. (Bilde: Anders J. Steensen)
HOVEDRØRET: - Her kommer gassen inn, forteller Sverre Kojedal. (Bilde: Anders J. Steensen)
HOVEDGATEN: Rørgaten fører brønnstrømmen fra væskefangerene til prosessanlegget. Den blå tanken er lagertank for MEG. (Bilde: Anders J. Steensen)
STORE DIMENSJONER: Lagertankene for LNG rommer hver 125.000 m3. Mennesker blir små i forhold.
PROBLEMATISK: To slike kompressorer skapte problemer med forsinkelser i fjor sommer. De leverte simplet hen for mye og måtte bygges om. (Bilde: Anders J. Steensen)
VÆSKEFANGERE: Når brønnstrømmen kommer fra Snøhvitfeltet er den en blanding av vann, kondensat, MEG, propan, butan, CO2 og metan. I disse store rørene skiless væsken ut slik at de forskjellige komponentene kan videreforedles.
VÆRUTSATT: Arbeiderne fra Aker Stord har erfaring med dårlig vær, men forholdene på Melkøya er svært forskjellige fra vestlandskysten. (Bilde: Anders J. Steensen)
OMFATTENDE RØROPPLEGG: Gassbehandlingsanlegget er komplisert. Statoil er godt fornøyd med arbeidet som er utført i Spania. (Bilde: Anders J. Steensen)
KNUTEPUNKT: Selve fakkelen reises ved et pivot-pukt midt på. De tårnene er hver 67 meter høye, mens selve fakkelen rager 135 meter til værs. (Bilde: Anders J. Steensen)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå