BYGG

Miljøsertifisering uten klare klimaambisjoner

Gir mer poeng for å følge loven enn for å faktisk kutte utslipp fra byggematerialene, skriver Guro Hauge i miljøstiftelsen Zero.

Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Zero
7. mai 2019 - 13:30

I dag kan bygg miljøsertifiseres uten at det er gjort faktiske klimatiltak. Det er derfor avgjørende å endre Breeam-sertifiseringen slik at det som sertifiseres er i tråd med målene i Paris-avtalen.

Det er store klimagassutslipp knyttet til oppføring av nye bygg. Mange lever i den tro om at norske byggherrer sikrer at deres bygg oppnår lavere klimagassutslipp gjennom miljøsertifiseringen Breeam-Nor. Det er nødvendigvis ikke tilfelle.

Per i dag finnes det ikke minimumskrav knyttet til klima i Breeam. Altså må ikke byggherre ta hensyn til dette. Og dessverre velger mange å se vekk fra dette i sin helhet. Breeam-sertifiseringen skal ta hensyn til en stor bredde av miljøkvaliteter. Mange små og store hensyn skal med, som for eksempel helse- og miljøfarlige stoffer, visuell komfort, energieffektivisering, konseptutvikling og vannmåling.

Guro Hauge. <i>Bilde:  Lavenergiprogrammet</i>
Guro Hauge. Bilde:  Lavenergiprogrammet
Stålet er skåret ut fra skroget på et utrangert supplyskip.
Les også

Bygger nytt med gammelt skipsstål – sparer 90 prosent av klimagasser

Asplan Viak la i 2018 frem en rapport utført på bestilling av Dibk som viser at materialene utgjør om lag halvparten av klimagassutslippene fra et nytt bygg gjennom dets livsløp. Dagens Breeam-sertifisering er slik at 40 prosent kutt i klimagassutslippene fra materialer, målt mot referansebygget i Breeam, bare vil utgjøre 2,6 prosentpoeng av den totale Breeam-scoren. Til sammenligning premieres byggherren med flere poeng om bygget har energieffektive heiser og rulletrapper. ZERO mener utvilsomt at tiltak knyttet til klima i dag ikke blir vektet høyt nok. Det er nødvendig med energieffektivt utstyr, men eksemplene over viser at sertifiseringen ikke gjenspeiler utfordringene vi står ovenfor. Dette må endres, og det må skje raskt.

Ny propell monteres på akselen. Den skal spare så mye drifstoff at den er tjent inn i løpet av et halv år.
Les også

Sparer flere tusen tonn CO₂-utslipp på propell-bytte

For å veie opp for at dagens sertifisering ikke tar nok hensyn til klimagassutslipp, har Grønn Byggallianse etablert «Paris-proof»-bygg. I dag er ikke Paris-proof en egen sertifisering, og det er heller ikke utarbeidet kriterier som sikrer at bygget ikke har høyere utslipp enn det vi kan tillate oss i henhold til Paris-målet. Derimot viser det at sekretariatet til Breeam-sertifiseringen i Norge ser utfordringen i dagens system, og ønsker å gjøre noe med det. Zero mener at det trengs en endring i selve Breeam-sertifiseringen – og ikke et tilleggssystem – som tar hensyn til klima gjennom Paris-proof.

Når du får langt flere poeng for dokumentasjon på at du følger loven enn du får i reelle utslippskutt fra byggematerialer, så viser det skjevheten i dagens ordning

Dessverre er det også bedrifter som ikke følger lovverket. Breeam-sertifisering har derfor valgt å gi poeng for dokumentasjon om at bygget er i tråd med gjeldende regelverk. Når du får langt flere poeng for å dokumentere at du følger loven, enn du får for reelle utslippskutt fra byggematerialer, viser det skjevheten i dagens ordning. Vi trenger en miljøsertifisering som sikrer at byggene som er sertifisert leverer på klimagassreduksjon.

Breeam har vært viktig for å heve oppmerksomheten og verdivurderingen av å bygge grønne bygg. Det er blitt en suksess med stor oppslutning i byggenæringen. Mange byggherrer benytter seg av ordningen, og den har betydning for finansiering av nye prosjekter. Det er et godt grunnlag for utvikling av ordningen.

For at Breeam skal ha legitimitet fremover, må alle bygg som miljøsertifiseres være i tråd med Paris-avtalen. Det innebærer minstekrav til klimatiltak, klimakutt fra byggematerialer må vektes høyere, og byggene må ha et karbonbudsjett tilsvarende målene i Paris-avtalen. På den måten kan Breeam bli et verktøy som måler om vi bygger i tråd med klimaforpliktelsene, og det vil fortsette å være et viktig markedsdriver for en videre bærekraftig utvikling.

EUs energikommissær Kadri Simson blir bedt om å få fart på energieffektivisering i Norge.
Les også

23 norske aktører ber EU presse Norge til å innføre direktiv om energieffektivisering

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.