INDUSTRI

Miljøpenger blir egenkapital

MILJØSKIP: Rederiskatten endres. Regjeringen lar rederiene beholde skattepengene som er satt i miljøfond og lar dem gjøre det om til egenkapital.
MILJØSKIP: Rederiskatten endres. Regjeringen lar rederiene beholde skattepengene som er satt i miljøfond og lar dem gjøre det om til egenkapital. Bilde: Wilhelmsen
Tore Stensvold
21. jan. 2009 - 14:37

Rederiforbundet gnir seg i hendene.

– Et viktig bidrag i en krevende situasjon, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet.Feilføring

Skipseierne mener regjeringen har fattet en viktig og riktig beslutning. I realiteten har regjeringen gitt etter for press fra shippingklubben.

Rederienes revisorer har heller ikke godtatt føringen av rederienes avsetting av opparbeidet skattekreditt koblet til miljøfond.Språkføring

I en utførlig pressemelding skriver finansdepartementet – via snirklete språk – at de er blitt nødt til å endre rederiskatteordningen.

De skriver:

«Finansdepartementet opphever fristen for å bruke rederienes avsetninger til miljøfond slik at avsetningene kan føres som egenkapital for rederiene slik Regjeringen og Stortinget hadde som målsetting da rederiskatten ble endret. Endringen er en konsekvens av revisorenes forståelse av regnskapsreglene. I tillegg vil Finansdepartementet foreslå en lempning i forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse for selskap med skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen.»

Kapitalføring

Det får administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet til å uttrykke glede. Han svarer slik:

– Regjeringens beslutning om endringer i rederiskatteordningen innebærer at den innfrir forutsetningen om at miljøfondet skal være egenkapital. Det er et konstruktivt og viktig bidrag som viser at regjeringen forstår alvoret i næringens situasjon, sier Henriksen.

Miljøføring

Han tror miljøsatsingen til rederiene vil bli bedre.

– Beslutningen innebærer en reell styrking av rederienes egenkapital. Evnen til å løfte viktige miljøinvesteringer vil bedres, men vi står fortsatt overfor store utfordringer for å opprettholde aktivitet og sysselsetting, sier Henriksen.Regjeringen kommer med ytterligere utdyping av endringen.

Språkføring II

Her er resten av departementets pressemelding:

"Ved omleggingen av rederiskatteordningen høsten 2007 ble det vedtatt overgangsregler om en gradvis oppløsning av opparbeidete skattekreditter i den tidligere ordningen. To tredjedeler av skatten skal innbetales over 10 år, mens en tredjedel bare skal innbetales dersom et tilsvarende beløp – det såkalte miljøfondet – ikke brukes til miljøtiltak innen 15 år, det vil si innen 2021.

Utformingen av bestemmelsene om fond for miljøtiltak mv. medfører etter Finansdepartementets oppfatning at fondet regnskapsmessig kan klassifiseres som egenkapital i den grad rederiet har planer om miljøtiltak. Det har likevel vist seg at rederienes revisorer i praksis ikke har godtatt en slik klassifisering, men i stedet lagt til grunn at miljøfondene må føres som skattegjeld inntil miljøtiltak faktisk er gjennomført.

Rederiene kan ikke pålegges en annen regnskapsføring enn den som revisorene deres godkjenner. For å sikre at avsetningen på fond for miljøtiltak mv. kan føres som egenkapital, har Finansdepartementet besluttet at tidsfristen på 15 år for å bruke opp miljøfondet avvikles. Det blir dermed opp til rederiet selv å bestemme når fondet skal brukes, og ikke lenger noen grunn til å bedømme fondet som gjeld. Finansdepartementet viser til at både regjering og Stortinget hele tiden har hatt som målsetting at miljøfondet skulle kunne føres som egenkapital.

Departementet viderefører reglene om at ubeskattet inntekt knyttet til fondsmidler som brukes til noe annet enn godkjente miljøinvesteringer blir skattlagt hos rederiet.

Avviklingen av fristen gjennomføres ved senere forskriftsendring. Endringen vil bli satt i kraft slik at også årsregnskapene for 2008 kan baseres på at fondene ikke er gjeld, men egenkapital.

Finansdepartementet vil også foreslå en lempning i forbudet mot lån og sikkerhetsstillelse for selskap med skattekreditter fra den tidligere ordningen. Lempningen innebærer at det på nærmere vilkår åpnes for sikkerhetsstillelse til fordel for nærståendes lån. Lovforslag om dette vil bli fremmet senere i denne vårsesjonen.

De ovennevnte endringene vil med det første bli notifisert til ESA med sikte på godkjenning innen rimelig tid."

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.