Miljøpakke Trondheim får utvide innkrevingsperioden for bompenger - gir 2,9 milliarder mer å bygge for

Samferdselsdepartementet foreslår, i tråd med ønsker fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, å utvide innkrevingsperioden i Miljøpakke Trondheim trinn 3 fram til 2033

Byåstunnelen er ett av prosjektene som nå sikres finansiering ved å utvide innkrevingsperioden for bompenger i Trondheim.
Byåstunnelen er ett av prosjektene som nå sikres finansiering ved å utvide innkrevingsperioden for bompenger i Trondheim. Foto: Miljøpakke Trondheim
11. mai 2023 - 13:15

Statens vegvesen har beregnet at bompengebidraget kan øke med om lag 2,9 milliarder kroner ved en forlengelse av innkrevingsperioden. Det økte bidraget skal brukes til å fullfinansiere prosjekter i den eksisterende porteføljen, som omfatter Byåstunnelen, Brundalsforbindelsen 1 og 2, og Johan Tillers veg del 2.

Miljøpakke Trondheim

Trinn 3 av Miljøpakke Trondheim ble vedtatt av Stortinget i 2018. Det er tidligere gjort lokale vedtak som forutsatte at innkrevingsperioden skulle utvides til 2029, med mulighet for ytterligere utvidelse til utgangen av 2033.

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune vedtok i mars i år at de ønsker å forlenge innkrevingen til 2033. Det går fram av forslaget som ble lagt fram for Stortinget i dag.

Innføring av miljødifferensierte takster

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune vedtok høsten 2022 å innføre miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3. Ordningen med miljødifferensierte takster åpner for at lokale myndigheter kan innføre ulike takster ut fra kjøretøyenes miljøegenskaper.

Vedtaket legger blant annet opp til at lette el-varebiler og kjøretøy drevet av hydrogengass skal ha gratis passering. Det samme gjelder tunge gassdrevne kjøretøy. Øvrige takster er uendret. Lokale myndigheter kan på et senere tidspunkt innføre miljødifferensiering for andre kjøretøy.

På bakgrunn av faglige utredninger fra Statens vegvesen er det ventet at bompengeselskapets årlige inntekter blir videreført på dagens nivå, går det fram av proposisjonen som ble lagt fram i dag.

Proposisjonen inneholder også forslag om teknisk flytting av en bomstasjon og videreføring av bostedsfritak på Være og Klett.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.