NYHETER

Miljøkritikk mot pukkverk

-Pukkverkene jobber ikke godt nok med å forebygge forurensning og dokumentere utslipp, sier sier Bjørn Bjørnstad i Klif etter en landsomfattende kontroll av pukkverk i høst.  Ett av ti pukkverk bryter støykravene og mange forebygger forurensning for dårlig.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. nov. 2012 - 11:32

Sprenging og steinknusing gir støy og støv som kan sjenere naboer. Steinstøv kan også slamme ned skade elver og bekker. Derfor har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og landets fylkesmenn kontrollert at pukkverkene overholder miljøregelverket.

– Aksjonen viser at pukkverkene ikke jobber godt nok med å forebygge forurensning og dokumentere utslipp. Det er ikke holdbart, fordi en oversikt over hva som faktisk slippes ut er helt nødvendig for å kunne redusere utslippene, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Klif.

 

Viktig med støv- og støymålinger

I alt 171 pukkverk er kontrollert. Omtrent ett av ti pukkverk brøt grenseverdiene for støy. I underkant av halvparten av bedriftene brøt kravet om at en uavhengig tredjepart skal gjennomføre støvmålinger.

– Både støv og støy kan være plagsomt for naboer, og god dokumentasjon er viktig for å synliggjøre om kravene overholdes. Uten dokumentasjon blir også vanskeligere for virksomhetene å forbedre seg, sier Bjørn Bjørnstad, som understreker at regelverket skal sikre at ingen slurver med miljø for å oppnå konkurransefortrinn.

 

Alvorlig å brenne avfall

Mange pukkverk tar i mot og mellomlagrer avfall og gjenvinningsmasser. Kontrollen viste at nesten halvparten av pukkverkene ikke hadde levert avfallet til godkjente mottak siste år eller manglet dokumentasjon på hvor avfallet var blitt av. Kontrollene avdekket også noen få alvorlige tilfeller av uforsvarlig lagring og brenning av avfall. Åpen brenning av avfall er ulovlig og kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

 

Nytt regelverk

Forurensningsforskriftens krav til pukkverk ble endret for halvannet år siden. Under aksjonen fikk Klif og fylkesmennene tilbakemeldinger om at enkelte deler av forskriften bør tydeliggjøres slik at kravene blir lettere å forstå. Klif har hatt kontakt med bransjen i forkant av aksjonen og vil lytte til tilbakemeldinger fra bransjen og vurdere å gjøre endringer i regelverket.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.