Miljøgifter i Arktis

Miljøgifter i Arktis
Fuglevarianten av havhest. Bilde:

De første undersøkelsene av sjøfuglen havhest fra Bjørnøya tyder på at omfanget av PCB, dioksiner og kvikksølv i arktiske dyr kan være større enn tidligere antatt.

Det viser en rapport utført av Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for luftforskning.

Les mer om: