Miljødirektoratet: 1.500 vann og vassdrag vil ikke regnes som grønne av EU

Direktoratet mener det er som forventet at EU knytter de grønne finanskravene til vanndirektivet.

Miljødirektoratet: 1.500 vann og vassdrag vil ikke regnes som grønne av EU
Over 5.000 vannforekomster i Norge er påvirket av vannkraft. Om lag 1.500 har fått unntak fra miljømål i EUs vanndirektiv. Skjermdump: Vann-nett Skjermbilde: Vann-Nett

Norge har om lag 1.500 vannforekomster som er påvirket av vannkraft, og som har fått unntak fra miljøkrav. Der vil vannkraftanlegget som forårsaker påvirkningen ikke kunne regnes som bærekraftig ut fra vanndirektivets forutsetninger. Hvert kraftverk påvirker flere vannforekomster, så det er ikke kjent hvor mange kraftverk dette omfatter.