KLIMA

Miljøavgiftene ikke så grønne

Kun en femdel av alle de "miljørettede" avgiftene vi betaler, går til miljøtiltak.
Kun en femdel av alle de "miljørettede" avgiftene vi betaler, går til miljøtiltak. Bilde: Colourbox.com

Nordmenn betaler 66 milliarder kroner i miljørelaterte avgifter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Inntekter til staten

Byrået har også regnet ut at kun 14 av milliardene går til utslippsreduserende tiltak og andre miljøformål.

– Miljøavgifter skal i utgangspunktet redusere utslippene og sikre at forurenser betaler. Men bare et fåtall av disse avgiftene er rettet mot miljøproblemer. Resten er stort sett fiskale avgifter som har til hensikt å skaffe inntekter til staten. Flesteparten av disse avgiftene har ikke noe med miljø å gjøre, sier forskningsleder Annegrete Bruvoll i SSB til Dagsavisen.

Les også:

Mest fra bil

Hun mener "miljørelaterte avgifter" er et meningsløst begrep.

– Det dekker alle avgifter knyttet til energi, transport og miljø, og mesteparten er altså knyttet til energi og transport. Engangsavgiften for bil utgjør tredjeparten av avgiftene som er med. Men engangsavgiften kan til og med ha negative miljøeffekter fordi den kan føre til at vi venter lenger med å skifte ut bilene våre, sier Bruvoll.

Generelt ligger Norge midt på treet i Euuropa i innbetalinger til de såkalte "miljørelaterte" avgiftene.

Les også: Norske bilavgifter gir mest CO2-kutt

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.