Militært miljøvern

Grunnen er en konstruktiv, forebyggende virksomhet i stedet for å bare betale erstatninger og utbedre skader i ettertid. Haakonsvern orlogsstasjon var hardeste konkurrent. De hadde renset opp PCB, modernisert avfallshåndteringen og bygget fjernvarmeanlegg med varmepumpe.

Les mer om: