Milevis av tapte fiskeredskaper er fjernet, men ikke alt

Aldri før har havet blitt ryddet for fiskeredskaper så langt nord, ifølge Fiskeridirektoratet.

Milevis av tapte fiskeredskaper er fjernet, men ikke alt
En av de tapte spøkelsesgarna som ble funnet. Foto: Gjermund Langedal (Fiskeridirektoratet)

Det årlige toktet som samler tapte fiskeredskaper er nå avsluttet, og årets tokt ble blant de mest innbringende for Fiskeridirektoratet.