NYHETER

Milepæl for E16 Kløfta-Kongsvinger

Etter 11 år kunne kommunestyret i Nes fatte nytt vedtak om plassering av E16-trasen. Dette åpner for byggestart E16 Nybakk-Herbergåsen i 2017, for 16 km med smal firefeltsveg gjennom den nordøstre delen av Akershus.

13. mars 2014 - 15:57

Denne uken har både Nes og Ullensaker kommuner vedtatt planprogrammet for E16 Nybakk-Hedmark grense. Samtidig fattet Nes kommune nytt vedtak om plassering av vegtraseen, og dermed kan arbeidet med reguleringsplanen begynne for alvor.

- Det var avgjørende å få fastlagt hvor traseen skulle gå. Vi startet arbeidet med planprogrammet i 2012, med pålegg fra Miljøverndepartementet om å vurdere nye løsninger som bedre ivaretok hensynet til jordvern, nærmiljø og støy, sier planprosessleder Erik Nergaard i Statens vegvesen.

Det er i dag smal firefelts motorveg fra Kløfta til Nybakk i Ullensaker kommune, og E16 videre gjennom Akershus skal ha samme standard, helt frem til Slomarka i Hedmark. Dette ble vedtatt lokalt i 2007, og denne uken var det klart for neste steg.

 

Flyttet E16 nordover

Nes kommune behandlet et forslaget til planprogram, som omfattet nye trasealternativ for deler av strekningen. Kort sagt ble det vedtatt å flytte E16 nordover på tre punkter, fra rød til blå linje (se kart nederst).

- Kommunepolitikerne fulgte i hovedsak våre forslag, men ikke nær fylkesgrensen mot Hedmark, av hensyn til jordvern og støy. Her anbefalte vi at veien burde gå lenger sør, av hensyn til kollektivtrafikk og adkomst til et næringsområde ved Herbergåsen, men for trafikken på E16 spiller det mindre rolle. Vi kan leve med dette, forklarer Erik Nergaard.

 

E16-stopp før fylkesgrensen

Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan (NTP), regner Nergaard med at utbyggingen av ny E16 i første omgang vil stanse ved Herbergåsen, noen kilometer før fylkesgrensen mot Hedmark, i et skogområde nord for dagens E16.

Kommunestyrets vedtak krever derfor en 1,3 kilometer lang forbindelsesveg mellom ny og gammel E16, som må benyttes frem til ny E16 Herbergåsen-Slomarka blir prioritert i NTP. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Deler av fylkesvei 482 må derfor fungere som midlertidig E16 og ny lokalveg sørover i retning Årnes.

 

Kvikkleire skaper problemer

- Den videre prosessen blir også mer omfattende enn vanlig, pga. store utfordringer med kvikkleire. For å ha full kontroll på grunnforhold og drenering må vi nærmest gå i gang med detaljprosjektering allerede nå. Vi håper å ha et utkast til reguleringsplan klart i høst, forklarer planprosesslederen.

Målet er politisk behandling i kommunestyret våren 2015, noe som vil gjøre det mulig med byggestart for Nybakk-Herbergåsen i 2017. Byggeperioden for den 16 kilometer lange strekningen vil ifølge planprosesslederen være på minst tre år.

 

- Har nådd en milepæl

- Arbeidet med planprogrammet for E16 Nybakk-Hedmark grense er nå avsluttet, og det er en milepæl. Endringene av trasevalget bidrar selvsagt til at noen fortviler, men når vi blir ferdige vil hundrevis av personer langs dagens E16 få en bedre hverdag med hensyn til trafikksikkerhet og støy, sier Erik Nergaard i Statens vegvesen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.