Mikrosystemers oppførsel

  • doktorgrader

Slike systemer kjennetegnes ved svært liten fysisk størrelse og tett kobling mellom flere forskjellige fagdisipliner, som for eksempel mekanikk og elektronikk.

Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvordan systemene virker, og det er derfor viktig å lage enkle modeller som gir en designer mulighet til å forstå og analysere mikrosystemets virkemåte uten å være spesialist innenfor de involverte fagdisipliner.

Med utgangspunkt i nøyaktige, men kompliserte, numeriske modeller viser Westby hvordan man kan forenkle modellene til å bli små og enkle, samtidig som de hjelper til med å gi intuitiv fysikalsk forståelse av systemenes (ikke-lineære) oppførsel.

Han har også analysert en annen angrepsvinkel, der han tar utgangspunkt i designerens fysikalske forståelse av systemet, og benytter denne kunnskapen til å bygge den enkle modellen direkte.

I forbindelse med arbeidet har Westby blant annet analysert et airbag-akselerometer og et helt nytt elektromagnetisk system som kan benyttes som et friksjonsfritt lager.

Avhandlingen har tittelen «Macromodeling of microsystems / Makromodellering av mikrosystemer».

Arbeidet er utført ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, med professor Tor A. Fjeldly som veileder. Det er finansiert av Norges forskningsråd og SensoNor.