FORSVAR

Mikrobølger mot sivile

Ragna Kronstad
28. okt. 2004 - 08:00

Seks mobile energivåpen skal kunne jage mennesker på flukt med samme teknikk som finnes på kjøkkenet vårt - bare enda kraftigere.

Mikrobølgene som sendes fra en åttekantet antenne, trenger gjennom klærne og 0,5 mm inn under huden på et menneske som treffes. Innen noen få sekunder opplever man en sterk smerte og flykter.

Systemet kalles ADS (Active Denial Systems.) Det bruker mikrobølger med frekvens på 95 gigahertz.

- Det finnes en risiko for at mikrobølgene skal fremkalle brannskader på øynenes hornhinne om man sikter galt, sier Mårtin Risling til den svenske avisen "NyTeknik". Risling er forsker i forsvarsmedisin ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

Det er forskere ved det amerikasnke flyvåpenet som har utviklet mikrobølgevåpenet. Våpenet skal ha blitt testet på mennesker på samme måte som ny medisin blir testet ut i dag. Ekspertgrupper som har overvåket testingen sier at energimengden er for liten til å utgjøre en reell fare for mennesker.