Midlertidig sykehus av stålkonteinere gir bedre smittevern enn vanlige sykehus

Et spesialsykehus designet for smittevern og pandemier er patentsøkt. Den første kunden har bedt om pris og leveringstid.

Midlertidig sykehus av stålkonteinere gir bedre smittevern enn vanlige sykehus
Slik kan det midlertidige sykehuset raskt monteres tett opp mot et eksisterende sykehus - og gjøre håndteringen av smittespredning enklere enn den er i dag. Illustrasjon: MMW arkitekter

Ullevål sykehus har vært mal for et nytt beredskapssykehus utviklet av MMW arkitekter. Det nye modulbaserte sykehuset er basert på standardiserte 40 fots stålkonteinere. Det skal gi bedre smittevern enn ordinære sykehus.