ARBEIDSLIV

Midlertidig eksportråd-sjefStyrelder Kjell Sundsli bekrefter at denne ansettelsen i realiteten er en forlengelse av konstitueringen.

- Han skal få anledning til å fullføre det arbeidet han har påbegynt. Regjeringen arbeider med en omlegging av virkemiddelapparatet. Vi vet ennå ikke hva som kommer ut av det. I tillegg kommer at jeg her helt ny som styreformann. Det ville ikke være lurt å gå ut å lete etter andre kandidate nå.

Sundsli legger til at når lederkabalen i Eksportrådet skal vurderes på nytt til neste år vil Blixrud være en naturlig kandidat.

Arild Blixrud er utdannet siviløkonom. Han har arbeidet i Eksportrådet siden 1977. Han har ledet kontorene i Moskva, Paris og Brüssel. Blixrud har sittet i Eksportrådets ledegruppe siden 1991.