ENERGI

Microsoft vil trekke CO2 ut av atmosfæren

Lover å kompensere for alle direkte og indirekte utslipp de har hatt siden 1975.

Climeworks' anlegg Hinwil, nær Zürich i Sveits, er den første kommersielle installasjonen som suger CO2 direkte fra lufta, såkalt direct air capture (DAC).
Climeworks' anlegg Hinwil, nær Zürich i Sveits, er den første kommersielle installasjonen som suger CO2 direkte fra lufta, såkalt direct air capture (DAC). Bilde: Julia Dunlop/Climeworks

Før 2030 skal Microsoft fjerne mer karbon enn selskapet slipper ut, og innen 2050 skal de fjerne like mye CO2 som selskapet har sluppet ut siden grunnleggelsen i 1975, både direkte og indirekte gjennom strømforbruket sitt. 

Det skriver Microsofts president Brad Smith i et blogginnlegg

At Microsoft skal bli karbonnegativt innen 2030 betyr at de skal fjerne mer CO2 enn de slipper ut.  

Vil investere i karbonnegative teknologier

For å oppnå dette målet skal Microsoft blant annet investere en milliard dollar i et fond som skal investere i flere karbonnegative teknologier:

  • Skogplanting
  • Karbonbinding i jord
  • Bioenergi med CO2-fangst og -lagring (bio-CCS)
  • Direct air capture - CO2-fangst fra luften

Hvor mye Microsoft vil bruke på hver av disse teknologiene, avhenger av skalerbarhet: Pris, tilgjengelighet og dokumenterbarhet. 

Gitt dagens priser og tilgjengelighet, er de naturbaserte løsningene, altså skogplanting og karbonbinding, mest nærliggende på kort sikt, skriver Smith.

Les også

Intern karbonavgift på 15 dollar

Microsoft skriver at pengene i det nevnte fondet skal gå til investeringer og gjeldsfinansiering både for pågående prosjekter og ny forskning.

Microsoft skal også utvide sin interne karbonavgift, til også å omfatte leverandør- og verdikjeden. I dag er avgiften på 15 dollar/tonn og hver avdeling betaler en avgift basert på sine utslipp. Fra juli skal de også betale for indirekte utslipp. I starten vil prisen for disse utslippene være lavere, men etter hvert skal den skrus opp til samme nivå som for egen utslipp.

Fra neste år skal selskapet også stille klimakrav i sine anbud.

Microsoft anslår sitt eget CO2-utslipp til 16 millioner tonn i 2020. Av dette kommer 12 millioner tonn fra varer og tjenester Microsoft kjøper av andre. 

Innen 2025 skal Microsoft bruke bare fornybar energi, gjennom grønne kraftkjøpsavtaler (PPA) for 100 prosent av strømmen som går til bygninger og datasentre selskapet bruker. Innen 2030 skal alle selskapets biler være elektriske. 

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.