Microsoft vil trekke CO2 ut av atmosfæren

Lover å kompensere for alle direkte og indirekte utslipp de har hatt siden 1975.

Microsoft vil trekke CO2 ut av atmosfæren
Climeworks' anlegg Hinwil, nær Zürich i Sveits, er den første kommersielle installasjonen som suger CO2 direkte fra lufta, såkalt direct air capture (DAC). Bilde: Julia Dunlop/Climeworks

Før 2030 skal Microsoft fjerne mer karbon enn selskapet slipper ut, og innen 2050 skal de fjerne like mye CO2 som selskapet har sluppet ut siden grunnleggelsen i 1975, både direkte og indirekte gjennom strømforbruket sitt.