NETTARKIV

Microsoft satt på sidelinjen

Standardiseringsrådets leder Olaf Østensen.
Standardiseringsrådets leder Olaf Østensen.Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
9. jan. 2009 - 12:59

Offentlige standarder

Offentlig sektor skal ta i bruk de mest utbredte og åpne standardformatene for at folk og næringsliv skal kunne kommunisere digitalt med forvaltningen uavhengig av hvilken leverandør eller programvare de bruker.

Standardiseringsrådet utarbeider en katalog med anbefalte og obligatoriske standardformater.

Katalogens første versjon er klar, og fra 1. januar i år må alle statlige virksomheter ta i bruk obligatoriske IT-standarder for publisering av dokument på offentlige nettsteder.

I versjon 2 foreslår Standardiseringsrådet at all video- og lydmateriale på offentlige nettsteder skal benytte formatet Ogg (et spilluttrykk for å gjennomføre noe med stor styrke) fra 1.1.2012.

Rådet foreslår også at offentlige virksomheter fra 1.1.2011 skal benytte standardene PDF (portable document format) eller ODF (open document format) når de sender dokumenter til innbyggere og næringsliv med e-post.ODF ble opprinnelig utviklet av Sun Microsystems og senere fullført av standardutviklingsorganisasjonen OASIS.OOXML (Office Open XML-filformater) er en samlebetegnelse på filformat utviklet av Microsoft og skal gi et fritt og åpent alternativ til tidligere MS Office filformat.

XML (Extensible Markup Language) er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. XML brukes også til koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer og dataformater.

Standardiseringsrådet vil foreløpig ikke gå inn for at Microsofts åpne standardformat OOXML skal tas inn i det gode selskap som obligatorisk standard i offentlig sektor. Konkurrenten ODF får imidlertid plass. Det får Microsoft til å tenne.

– Regjeringen skal ikke bidra til å vri konkurranseforholdet i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Eirik Lae Solberg hos Microsoft Norge til Teknisk Ukeblad.Maktkamp

I fjor pågikk en maktkamp om å få formatet godkjent i som internasjonal standard i ISO, i konkurranse med ODF (se faktaboks). Begge er nå godkjente ISO-standarder.

Samtidig har Standardiseringsrådet jobbet med versjon to av den såkalte referansekatalogen, som angir hvilke filformater som skal eller bør brukes av offentlig sektor.

Forslagene som ble lagt frem for fornyingsministeren torsdag i forrige uke, handler om hvilke dokumentformater som skal brukes som vedlegg i e-post til folk og bedrifter. I tillegg tar den for seg video- og bildeformat ved publisering på offentlige nettsider.

Utbredt

– Vi går inn for ODF som format der dokumentene skal kunne redigeres. Når folk laster ned skjemaer fra offentlige nettsider, velger en av fire dette formatet, sier Standardiseringsrådets leder Olaf Østensen for å illustrere utbredelsen.

OOXML er satt på vent.

– Så langt er det ingen produkter som støtter den varianten fullt ut. Men når formatet blir tatt i bruk utover året, er det naturlig at vi begynner å se på det etter hvert, sier Østensen.For lang tid

Microsoft kommer med krass kritikk for at deres format blir satt på vent. Hvis regjeringen vedtar forslaget, skal de nye formatene for e-postvedlegg tas i bruk innen 1. januar 2011.

– Det er to år til de nye formatene blir obligatoriske. Da vil en rekke leverandører, inkludert Microsoft, ha implementert OOXML i sine produkter. Vi har den allerede i neste Office-versjon, sier Lae Solberg.

– Hensikten med forvaltningsstandardene er økt interoperabilitet - at dokumenter skal kunne brukes uavhengig av leverandør. Her risikerer regjeringen å favorisere noen leverandører, sier Solberg og sikter til at IBM og Sun benytter ODF, mens Microsoft satser på OOXML.Kommenterer ikke

Nå skal Fornyings- og administrasjonsdepartementet sende forslagene ut på høring i tre måneder. Inntil da vil politisk ledelse ikke kommentere kritikken fra Microsoft.

– Jeg vil ikke kommentere spesielt på de konkrete sakene før forslaget har vært ute på høring. Og Microsoft er velkommen med sine innspill i høringsrunden, sier politisk rådgiver Jørund Leknes (SV).

Les mer om: