Meteorologens tåkepratEnten "indre strøk" eller "høyereliggende strøk ". Dette må sies å være presist sett i forhold til nåværende praksis.

Arnulf Brekken

Les mer om: