ARKIVNYHETER

Mesta vant over Hæhre i E6-sak

Bilde: Jarle Skoglund

Sarpsborg tingrett har avsagt dom i tvist mellom Mesta og Hæhre, i en sak der også Statens vegvesen var part. Hæhre krevde i utgangspunktet ca 100 millioner kroner av Mesta. Saken omhandlet tvister i forbindelse med utbyggingen av E6 gjennom Østfold.

Bakgrunnen for saken er at Mesta i 2005 og 2006 vant anbudene for utbygging av tre parseller på E6 i Østfold til firefelts vei. Alle tre kontraktene var samarbeidsprosjekter mellom Mesta og Hæhre. Den siste strekningen ble åpnet november 2008.Ikke fremmet mens prosjektet pågikk

Ettersom Mesta var den formelle kontraktspart mot Statens vegvesen, var det Mesta som frontet alle krav mot Statens vegvesen i retten. Mesta ble samlet tilkjent 22 millioner kroner av Statens vegvesen. Ettersom Hæhre hadde fått betydelige forskudd fra Mesta for disse arbeidene, tilfalt hele dette beløpet Mesta.

Hæhre hadde i tillegg en rekke krav mot Mesta uten en side til Statens vegvesen. Det største kravet var på 51 millioner kroner og gjaldt påstått økte transportkostnader. Dette er krav som ikke er underbygget og som ikke var fremmet mens prosjektet pågikk, men ble fremmet etter at Mesta begynte å gå igjennom tidligere ansattes epost-kasser. Retten fant kravet klart grunnløst. Også det alt vesentlige av de øvrige krav Hæhre hadde fremsatt ble funnet grunnløse, og Hæhre ble samlet bare tilkjent 3,7 millioner kroner. På den annen side ble Hæhre dømt til å betale Mestas saksomkostninger med 3,6 millioner kroner.Manglende medvirkning

Et viktig element i dommen er at Hæhre ble dømt til erstatningsansvar for manglende medvirkning i Mestas sluttoppgjør mot Statens vegvesen. Den konkrete erstatningsutmålingen for Hæhres mislighold av sin samarbeidsforpliktelse, var ikke tema for saken. Mesta vil forfølge dette erstatningskravet separat, etter at rettskraftig dom foreligger.

Alt i alt er Mesta meget godt fornøyd med utfallet av saken mot Hæhre. Dette da man også har fått fastslått at partene hadde en samarbeidsavtale, som Hæhre har misligholdt. I tillegg er Mesta selvsagt fornøyd med at Hæhre i meget liten utstrekning har fått medhold i sine direkte krav mot Mesta.Vurderer å anke

Advokat Per Vagle, som har representert Hæhre AS i tvistesaken, sier at de vurderer å anke både kravet om saksomkostninger, samt enkelte andre delspørsmål i saken.

- Samlet sett innebærer domsresultatet at Hæhre vil få ca 30 MNOK mer enn det man var tilbudt i Mestas sluttoppgjørstilsvar. Det er korrekt at tingretten har avvist et betydelig forstyrrelseskrav fra Hæhre mot Mesta, - på samme måte som den har forkastet et betydelig forstyrrelseskrav fra Mesta mot Staten. Hæhre er i sakens anledning også pålagt å dekke deler av Mestas omkostningskrav, noe Hæhre er uenig i, sier Vagle.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.