BYGG

Mesta tapte mot Vegvesenet

Joachim Seehusen
4. feb. 2008 - 10:04


"Mesta har etter dette tapt saken fullt ut", konkluderer sorenskriver Dag Carlstedt i dommen.

Sentralt i saken står bruken av injeksjonssement til sikring, fjellets beskaffenhet og tidsbruk.

I anbudsdokumentene har Statens vegvesen anslått bruk av om lag 5000 tonn sement til injeksjon i fjellet.

Bevisbyrde

Mesta trodde ikke på dette, og la til grunn et langt lavere forbruk. Når de så oppdaget at det faktisk var behov for 5000 tonn saksøker de staten for sine merutgifter.

Men Mesta fikk ikke noe gehør hos dommeren, som skriver: "Når Mesta likevel ikke trodde på anslagene, var dette i utgangspunkt selskapets risiko, og selskapet har en klar bevisbyrde for at SVV (Statens vegvesen, red.anm.) har overdrevet anslagene. Retten kan ikke se at denne bevisbyrde er oppfylt. "

Knapp tid

Det statlige entreprenørselskapet mente også at det ikke ville la seg gjøre å drive tunnelen og samtidig utføre omfattende sikring og injeksjon innen en tidsramme på 77 uker.

Til dette skriver dommeren at 77 uker var en forutsetning som Mesta måtte ta hensyn til: "Dersom Mesta ikke kunne klare dette med sitt tilgjengelige utstyr, måtte selskapet enten avstått fra å inngi anbud eller levert et alternativt anbud. I dette tilfellet må det legges til grunn at det allerede på anbudstidspunktet var klart at den avsatte tid var svært knapp, hvilket Mesta likeså måtte ta i betraktning. "

Retten fastslår at det er Mesta som har feilberegnet forholdene, og at dette ikke kan lastes Statens vegvesen.

Dårlig fjell

Mesta peker også på at fjellet til dels var av dårlig beskaffenhet, og at dette skapte vanskeligheter og forsinkelser. Heller ikke her møter Mesta forståelse hos retten. I dommen heter det at: "Samlet sett er berget etter rettens oppfatning i alle fall ikke verre enn det entreprenøren ut fra de foreliggende opplysninger og undersøkelser kunne forvente." Det er mye rombeporfyr i området, en bergart Mesta hadde liten erfaring med, heter det.

Overrasket

– Vi er overrasket over dommen, og vil nå bruke den tiden vi har tilgjengelig til å gå gjennom dommen sammen med vår advokat, sier kommunikasjonssjef Erik Riste i Mesta. Ut over dette ønsker ikke Mesta å kommentere dommen. Ankefristen er en måned.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.