ARKIVNYHETER

Mesta mistet jobb etter kontrollregning

Ved anbudsåpningen hadde Mesta en knapp ledelse, men etter kontrollregningen ble arbeidsfellesskapets anbud justert nedover og Mestas oppover. Det endte med at det første ble 183 000 kroner billigere. Det tilsvarer to promille (!) av kontraktsummen, som er på 91 882 322 kroner.

På strekningen Frøset-Sørlia nord skal arbeidsfellesskapet presse inn en 16 meter bred fire felts-veg mellom Nordlandsbanen og dagens E 6. Her er banen lagt om over 500 meter for å få bedre plass til den nye E 6. Et annet sted er dagens E 6 flyttet. Selv etter flyttingen er det bare 30 meter mellom vegen og banen.

Frøset-Sørlia nord er en midterste av tre parseller på den 6,3 km lange strekningen Løsberga-Vist som skal være ferdig i 2008.

Les mer om: