Mesta mistet E6-kontrakt med Skanska – som føler seg lurt. Nå møtes de i retten

I dag barker de to entreprenørkjempene sammen i tingretten. Kampen står om en 15 år lang vedlikeholdskontrakt på E6 i Nordland.

Mesta mistet E6-kontrakt med Skanska – som føler seg lurt. Nå møtes de i retten
Til tross for at Skanska, med Mesta som underleverandør på drift og veldikehold, vant kontrakten på Helgeland sør endte de to partene i en heftig strid der beskyldningene hagler.

Egentlig skulle Hære hatt kontrakten på bygging og deretter drift og vedlikehold av den delen av E6 som går under navnet Helgeland sør, fra fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland og nordover til Osen. Hære kom best ut av de tre tilbyderne, Skanska og NCC var de to andre.