ARKIVNYHETER

Mesta kan få tre driftskontrakter

Bildet er fra E 6 i Råde kommune i Østfold. Den som får driftskontrakten for området Østfold sør, får ansvaret for drift og vedlikehold av E 6 gjennom hele fylket. Veidrift fra Ski kommune har gode muligheter til å få dette oppdraget.
Bildet er fra E 6 i Råde kommune i Østfold. Den som får driftskontrakten for området Østfold sør, får ansvaret for drift og vedlikehold av E 6 gjennom hele fylket. Veidrift fra Ski kommune har gode muligheter til å få dette oppdraget. Bilde: Anders Haakonsen

Oppdragene gjelder drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og parallelle gang/sykkelveger i perioden fra 1. september i år til 31. august 2016. Fire av de fem oppdragene gjelder områder i Region øst

Det største oppdraget målt i kroner er i området Romerike midt, som strekker seg fra grensen mot Oslo til Minnesund. PEABs anbud på 262 millioner gir en betryggende ledelse til konkurrentene, som er NCC Roads (320,7 mill.) Oslo Vei (336,2 mill.) og Mesta (352,6 mill.).

Veidrift som holder til i Ski kommune, vil ha 232,8 mill. på driftskontrakten for Østfold sør. Dette området omfatter det meste av de fire største bykommunene i fylket og kommunene mellom dem. Også på dette oppdraget er det stor avstand mellom laveste og nest laveste anbud. Mesta er nr. to med 299,8 mill. fulgt av NCC Roads (311,8 mill.) og PEAB (312,6 mill.). Deretter følger et arbeidsfelleskap mellom Lämminkainen og Sarpsborg Park & Aanlegg med et anbud på 356,5 mill., og til slutt Oslo Vei med 362,1 mill.

Mesta ligger lavest på området Land og Hadeland i Oppland som består av fem kommuner. Anbudet er på 189,7 mill. PEAB følger like bak med 191,7 mill. Den videre rekkefølgen er NCC Roads (216,9 mill.), Kolo Veidekke (248,5 mill.), Ha-La Entreprenør fra Dokka (268,4 mill) og Oslo Vei (278,6 mill.).

På driftskontraken for området Ottadalen som består av fire kommuner, har Mesta gitt et anbud på 138,1 millioner kroner. Det gir en ledelse foran E. Opedal & Sønner fra Ullensvang, som vil ha 143,4 mill.. Tredje og siste anbyder er Kolo Veidekke med 211,5 mill.

De samme tre entreprenørene har gitt anbud på driftskontrakten for området Midtre Sogn. Rekkefølgen mellom de tre er også den samme. Mesta er lavest med 149 mill., fulgt av E Opedal & Sønner med 180 mill. og Kolo Veidekke som er håpløst etter med et anbud på 375,2 mill.(!). Området omfatter seks kommuner i Sogn og Fjordane og deler av en kommune i Hordaland.

Les mer om: