Mesta kan få kjempejobb

Mesta kan få kjempejobb
Den stiplete linjen viser den vel 4 km lange tunnelen som inngår i strekningen Borlaug-Smedalsosen. Mesta ligger godt an til å få jobben. Ill: Statens vegvesen.

Seks av de største norske entreprenørene deltar i konkurransen. Hæhre Entreprenør ligger nest lavest med et anbud på 433,2 mill. Videre nedover listen er det jevnt. Veidekke er nr. tre med 437,6 mill, fulgt av Skanska (445,5 mil.) og NCC (449,5 mill.). Desidert høyest ligger Leonhard Nilsen & Sønner med 566,8 mill.

Prosjektleder Oddvin Ylvisaker i Statens vegvesen Region Vest er fornøyd med prisene. Den laveste ligger litt i underkant av det man regnet med.

Vedståelsesfristen går ikke ut før 12. august, men Ylvisaker håper at kontrakten er tildelt lenge før den datoen.

Strekningen som skal utbedres er 10 825 meter lang. I den inngår en 4 090 meter lang tunnel med to portaler med en samlet lengde på 53 meter. Entreprisen omfatter også to bruer med lengder på 110 og 24 meter, 2 420 meter sideveger og 810 meter gang/sykkelveger.

Innen juni 2014 må jobben være gjort.

Les mer om: