BYGG

Mesta anker tingrettsdom

– Dette er en prinsipielt viktig sak, sier advokat Espen Nyland.

Mesta mener at tingretten både har bedømt sakens fakta feil og at dommen ikke er i samsvar med gjeldene rett, derfor var overraskelsen stor da tingretten ikke ga entreprenøren medhold på et eneste punkt.

Prinsippsak

– Jeg kan svare et ubetinget ja på at vi ble overrasket, sier Nyland fra Kluge Advokatfirma.

Les også: Mesta tapte mot Vegvesenet

Han karakteriserer dette som en prinsipiellt viktig sak.

– Det handler om hvor mye risiko Statens Vegvesen kan dytte over på sine entreprenører i spesiell beskrivelse. Slik denne dommen er blir det bortimot umulig å prise en jobb. Det må være forutsigbarhet og et rimelig presist konkurransegrunnlag, sier Nyland.

Samme krav

Til tross for tapet i tingretten, opprettholder Mesta de samme kravene når saken kommer opp for lagmannsretten.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.