FORUM

Mest tog for flest

Ole Eikvasquist (TU 0409) og jeg – og alle som nylig ventet på forsinkede tog i snøværet – er enige om at første prioritet for norsk jernbane er å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på over 5 milliarder kroner. Jeg misforsto beklageligvis Eikvasquists første innlegg på dette punktet.

Når det gjelder videre prioriteringer, er vi nok fortsatt uenige. Eikvasquist vil ha utbygging av elektrifisert jernbane langs hele landet. Det vil gjerne jeg også – hvis ikke penger til jernbane måtte prioriteres mot andre samfunnsoppgaver.

Jeg har selvsagt også fått med meg jernbanens betydning for langtransport av gods, men litt politisk realisme skader ikke. Derfor må pengene brukes der det bor flest og er størst potensial for å få både folk og gods over fra bil, fly og båt til bane.

Det er i triangelet rundt Oslofjorden og til Mjøsbyene, mot kontinentet og mellom de største byene. Det bør utarbeides en langsiktig plan for utbygging av jernbanenettet i Norge, i prioritert rekkefølge:

1. Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på eksisterende nett.

2. Høyhastighets dobbeltspor til Lillehammer, hele Vestfoldbanen og Østfoldbanen til Sverige.

3. Høyhastighetsbane (for gods og passasjerer) videre til Trondheim og runden Sørlandet-Stavanger-Bergen-Oslo.

4. Deretter bygges jernbane langs hele landet, og langs Sogne- og Mørekysten.

Ved å lage en slik plan, og så jobbe seg målbevisst gjennom den, vil man få det viktigste på plass først, og man unngår den klattingen som Jernbaneverket driver med i dag, og som også Eikvasquist advarer mot.

I dag retter man ut litt her og litt der, uten noen samlet plan og med liten effekt, og nybyggene er vanskelige å innpasse i en framtidig høyhastighetslinje. Hvert prosjekt bør helfinansieres fra start, slik at utbyggingen blir effektiv og kostnaden pr. kilometer bane blir lavest mulig.

Ja, geologer liker å bygge i solid stein. Poenget er at Norges bratte topografi ofte brukes som argument mot jernbane, hvilket blir feil fordi vår større andel solid fjell gjør fundamentering og tunnelbygging enklere og dermed billigere enn i løsmasser og løst fjell, som dominerer på kontinentet.

Det forhindrer ikke at ny jernbane først bør bygges på Østlandet, fordi trafikkgrunnlaget der er størst.

Karsten Eig

Geolog

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.