KLIMA

– Mest å hente på biodrivstoff

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen la fram klimakuttalternativene fra transportsektoren under presentasjonen av Klimakur 2020 i formiddag.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen la fram klimakuttalternativene fra transportsektoren under presentasjonen av Klimakur 2020 i formiddag. Bilde: Åserud, Lise

Det er mulig å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren med 3-4,5 millioner tonn CO2 i 2020, men det vil kreve svært strenge restriksjoner på bil- og flytransport.

Det var konklusjonen til vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han la fram hovedfunnene fra transportsektoren til Klimakur 2020.

Les også:

60-70 tiltak

Klimakur legger fram 60-70 utslippsreduserende tiltak innenfor transportsektoren.

Den vesentligste andelen av potensialet utgjør biodrivstoff, beregnet til 1,8-1,9 millioner tonn CO2 til en kostnad av 1000 – 1400 kroner per tonn.

– Her er det underliggende en klar forutsetning om andregenerasjons biodrivstoff, og det er forutsatt tilstrekkelig tilgang og effektiv distribusjon, uttalte Gustavsen.

Når det gjelder reduserte utslipp fra transportmidlene, har Klimakur beregnet potensialet til 0,8 millioner tonn CO2 med tiltakskostnader mellom 200 og 3800 kr/tonn.

Tror ikke på hydrogen

Klimakur har forutsatt at det skal være fem prosent ladbare biler i 2020, altså elbiler og plug-in-hybrider, og mer effektive forbrenningsmotorer. Hydrogenbilandelen vil fortsatt være liten om ti år, mener ekspertene som mener teknologien fortsatt vil være dyr og umoden.

Andre forutsatte tiltak er gassferger, elektrifisering av de siste jernbanestrekningene, landstrøm/redusert fart for skip og en mer effektiv organisering av luftrommet på Østlandet.

Samfunnsmessige konsekvenser

For jernbane og kollektivtransport mener Klimakur at det er mulig å hente 1,2 millioner tonn CO2. Men da kreves det samtidig at politikerne er villige til å doble drivstoffprisen og bomtakstene og samtidig halvere kollektivtakstene.

– Vi må slå fast at innenfor transportsektoren er det et stort spenn mellom virkemidlene og ikke minst de samfunnsmessige kostnadene. Nettopp de samfunnsmessige konsekvensene av svært høye avgifter har vi ikke vurdert, understreket Terje Moe Gustavsen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.