Messe for teknikere – ikke for sjefer

Automatiseringsmessen SPS IPC Drives feiret ved fjorårets slutt sitt 25-årsjubileum.

Tall og fakta

SPS IPC Drives feiret i november i fjor 25-årsjubileum. Den første messen ble arrangert i Sindelfingen i 1990 og hadde 63 utstillere og 3420 besøkende. Siden 1997 har Nürnberg vært stedet. På siste messe, i november 2014 var det i forhold til 2013, en svak nedgang både i besøkstallene og antall utstillere. Men, 2013 var et rekordår både for besøkende og utstillere. Her er tallene.

2014: 56 787 besøkende 1602 utstillere

2013: 60 027 besøkende 1622 utstillere

2012: 56 874 besøkende 1458 utstillere

2011: 56 321 besøkende 1429 utstillere

1990: 3420 besøkende 63 utstillere

I 2014-utgaven av messen var 23,3 prosent av de besøkende fra andre land enn Tyskland, og 508 av utstillerne var ikke tyske. Disse representerte 42 forskjellige land.

Utviklingen har vært voldsom, 15 år tidligere, i 1999, var det kun 16 400 personer som besøkte messen som da hadde om lag 120 utstillere. SPS IPC Drives har utviklet seg fra å være en regional tysk messe til å bli en global messe både for besøkende og utstillere.

November 2015

Årets SPS IPC Drives, den 26. i rekken, går av stabelen 24.–26. november 2015, i Nürnberg.

SPS IPC Drives

Navnet til denne messen er en blanding av tysk og engelsk. SPS er en forkortelse for Speiserprogrammierbare Steuerung, som på engelsk kalles Programmable Logic Controller, PLC og på norsk blir til PLS, programmerbar logisk styring. Deretter følger IPC, som står for Industrie-PC. Sist kommer Drives, som er engelsk og rett og slett rommer alt av motorer og drivverk. På tysk omtales disse områdene ofte med fellesbetegnelsen Electrische Automatisierung, eller elektrisk automatisering.

Nürnberg, Tyskland: – Denne messen er unik, den er ikke laget for toppsjefer, men for teknikere. Det sier Heinz Eisenbeiss, ansvarlig for Siemens sin deltakelse på den årvisse samlingen for dem som steller med automatisering. Han ser IKT som den viktigste trenden, se eget intervju.

– Tid blir stadig viktigere

Forbedringer

Han har nok rett, til en tysk messe å være var andelen mørke dresser, hvite skjorter og slips ganske lav. Tilsvarende høyere var andelen av de uformelle antrekkene.

Det var en messe i forbedringens tegn. Wow-faktoren var fraværende, det var få virkelig store nyheter. Utstillerne hadde derimot gjennomgående forbedringer. Det som var lite på messen i 2013 var mindre sist messe. Det som var kraftig er nå blitt enda kraftigere og det som hadde rask dataoverføring har nå raskere dataoverføring og høyere kapasitet.

Det kom frem på pressekonferansen under åpningen at det i Tyskland er stor tro på positiv utvikling i det de kaller «elektrisk automatisering». Omsetningen i 2014 ser ut til å ha vokst med tre prosent siden året før, og det er ventet svak vekst også i 2015.

Fellestur

En gruppe på rundt 50 nordmenn hadde meldt seg på en tur til messen arrangert av Siemens, et fast arrangement som denne gangen skjedde for ellevte gang. De fleste fant interessante nyheter. Inntrykket er at nordmennene satte pris på å møte både hverandre og eksperter fra leverandørene. Det ble mange faglige diskusjoner og utveksling av synspunkter.

Jomfrutur

Erik Krogrud, daglig leder i Automasjon og montasje AS besøkte messen for første gang.

– Vi fant en del interessante løsninger. Det virker som om Siemens ligger langt fremme både når det gjelder produkter og programmering. Vi så en interessant utvikling på alarmsystemet WinCC.

Fra Controlteam i Bergen var også Olav Frode Børge fornøyd med messebesøket. Han er ansvarlig for olje- og gass-seksjonen og leder også selskapets valg av automatiseringsløsninger. For Controlteam var det safety-løsninger i Siemens sine PLS-systemer som sto høyt på listen.

– Vi fikk vite om nye CPUer som kommer i 1500-serien, og litt om produkter de slipper i februar. Dette er viktig for oss, og vi fikk det vi var ute etter.

I tillegg trekker Børve frem interessante nye produkter i det han kaller operatørmateriell, vendere og brytere.

Les også: Forbereder fremtidens kontrollrom

Mer intelligens

Pepperl+Fuchs hadde også tatt med seg en mindre gruppe utvalgte kunder ned til Syd-Tyskland. Det har de gjort i en årrekke, forteller salgssjef Agnar Sæland.

– Vi hadde nok en 15–20 nordmenn innom standen. Det er jo flere som arrangerer reiser til denne messen.

Hans hovedinntrykk er at nå begynner det å komme praktiske resultater av satsningen på Industrie 4.0.

– Det er en trend hos mange at de viser løsninger for informasjonsflyt. Vi så også at det kommer mer og mer intelligens inn også i enkle produkter, sier Sæland.

Pepperl+Fuchs har i et intervju i Automatisering nr. 8/2014 sagt at de venter en økning i RFID-bruken i 2015. Det inntrykket ble bekreftet på messen, der flere viste frem slike løsninger.

Les intervjuet her: Tror RFID virkelig tar av i 2015

 

Henter ideer

– Det er jo en trend innen automatisering at mer testing og simulering skjer i kontormiljøer og mindre on site, men det var vel ikke spesielt synlig på SPS IPC Drives, sier Espen Johan Olsen, Manager controls, VSD & drives hos National Oilwell Varco.

NOV hadde en ganske stor delegasjon på den tyske messen. For Olsen var dette det første besøket. Han merket seg at de to største konkurrentene til Siemens når det kommer til produktene han var interessert i, ikke var til stede.

Kollega Øivind Fiskaa, Manager Electro and Instrument Drilling i NOV, er enig i at det ikke var åpenbare trender å se, heller forbedringer.

– Men for automatisering er dette en veldig god messe. Her er det mer utstyr å skue enn på tilsvarende messer, det er gode muligheter til å treffe leverandører og det er mange ideer å hente, sier Fiskaa.