Norske Skogs fabrikk på Follum ved Hønefoss står i fare for å miste nøkkelpersonell. Da kan det bli stans for alltid, frykter sentralt ansatte. De tror det blir vanskelig å starte fabrikken igjen fordi kompetansen tapes. (Bilde: Norske Skog)

- Merkelig fra Norske Skog

  • Industri

Norske Skog inntektsfører 5,8 milliarder kroner som følge av billig kraft de kan videreselge dersom de stenger fem papirmaskiner i Follum og Skogn.

En noe merkelig opptreden, mener regnskapsekspert Erlend Kvaal ved BI, som karakteriserer dette som kreativ regnskapsføring.

Dobbeltkommunikasjon

– Nesten seks milliarder kroner trekkes opp av en hatt. Det er veldig kreativt å komme med disse tallene, og spesielt midt i et kvartal, sier Kvaal til Aftenposten.

Han mener Norske Skog bedriver dobbeltkommunikasjon, ettersom selskapet prøver å presse politikerne til å sponse billig kraft også i framtiden.

Statkraft reagerer

Det er en ti år gammel kraftavtale med Statkraft som varer til 2020 som Norske Skog nå vil berge regnskapene med ved å videreselge den billige kraften.

Kilder i Statkraft sier til Dagens Næringsliv at de er forundret over at Norske Skog ikke lenger har tenkt å bruke den norske kraften til sine fabrikker i Norge og at den lange kraftavtalen aldri ville vært inngått dersom den ikke var koblet til norske industriarbeidsplasser.

De reagerer på at kraftavtalen kun kommer Norske Skogs aksjonærer til gode.