KRAFT

Mer vannkraft i Agder

Avtale: Vibecke Hverven, administrerende direktør i Sweco Norge, og Ole Theodor Dønnestad, konserndirektør Energi, undertegnet avtalen om konsulenttjenester i Ivelandsprosjektet
Avtale: Vibecke Hverven, administrerende direktør i Sweco Norge, og Ole Theodor Dønnestad, konserndirektør Energi, undertegnet avtalen om konsulenttjenester i Ivelandsprosjektet Bilde: Dinamo
Ole K. Helgesen
7. juli 2009 - 11:30

Iveland kraftverk

  • Iveland kraftverk utnytter fallet på ca 50 meter mellom Gåseflåfjorden og kraftstasjonen ca 3 km lengre nede i Otravassdraget.
  • Slukeevnen i kraftverket er mindre enn middelvannføringen, som i denne delen av Otra er ca 130 m3 sekund. Dette medfører at flomtapet – vann som renner forbi kraftverket – er relativt stor.
  • Den planlagte utvidelsen av anlegget skal samkjøres med det gamle, slik at den totale slukeevnen økes fra ca 120 til 200 m3 sekund.
  • Det nye anlegget blir liggende nordøst for den gamle kraftstasjonen, og får separat inntak, tunnel, maskinsal og utløp. Inntaket blir innerst i Dalanekilen, og maskinsalen er planlagt inne i fjellet.
  • Utløpet er planlagt like nedenfor Kattfossen, ca 200 meter nedenfor dagens kraftverk. Vannstandsforholdene i Gåseflåfjorden skal ikke endres.

(Kilde: Agder Energi)

Ifølge Agder Energi er utvidelsen av Iveland kraftverk en viktig del av selskapets planer om å bygge ut 600 GWh ny vannkraft i Agder-fylkene og Telemark innen 2015.

Stort prosjekt

Prosjektet i Iveland øker alene produksjonen i regionen med 150 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til 7500 husstander.

– I norsk målestokk er dette et stort vannkraftprosjekt. Det vil gi arbeid til rundt 200 årsverk i anleggsperioden, sier Ole Theodor Dønnestad, konserndirektør energi i Agder energi.

Bedre utnyttelse av vannet

Kraftstasjonen på Iveland utnytter i dag fallet mellom Kilefjorden og inntaksdammen for Nomeland kraftstasjon.

Planene for utbyggingen omfatter blant annet separat inntak i Dalanekilen/Gåseflåfjorden og tunell og maskinsal i fjellet øst for dagens anlegg.

Den nye tilløpstunnelen, som er rundt to kilometer lang og like stor som en trefelts biltunnel, vil gi kraftverket større slukeevne og dermed bedre utnyttelse av vannet i denne delen av Otra.

Det utvidede kraftverket skal være i drift siste halvdel av 2012.

Iveland kraftverk, som ligger 27 kilometer nord for Kristiansand, ble bygget i 1949.

Sweco fikk oppdraget

Ingeniører fra Sweco skal stå for konsulenttjenester og teknisk design av det nye anlegget.

– Det er viktig for oss å delta i dette prosjektet. Ivelandprosjektet er en av de få store utbyggingene av vannkraft i Norge, og er derfor svært attraktivt i konsulentmarkedet, sier administrerende direktør i Sweco, Vibecke Hverven.

Hun benytter anledningen til å uttrykke bekymring for at vannkraftmiljøet i Norge skal forvitre siden mange av fagpersonene hos både leverandører og kunder begynner å bli godt oppe i årene.

– Vi mener at en kompetanseoverføring er kritisk for at vannkraftmiljøet i Norge skal overleve. Derfor har Sweco blant annet engasjert seg sammen med ingeniørhøgskolen i Oslo om et nytt studium hvor våre mest erfarne ansatte skal undervise 30 studenter i vannkraft, forteller Hverven.

Les mer om: