Mer til utjevning av nettleien

Mer til utjevning av nettleien
UTJEVNING: 120.000 strømkunder får lavere nettleie, som følge av regjeringens forslag. Bilde: Arkiv

Som varslet foreslår regjeringen i Statsbudsjettet for 2012 en dobling av tilskuddet til utjevning av nettleien, fra 60 til 120 millioner kroner.

120 000 kunder

Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i områder av landet med høyest nettkostnader.

Bevilgningen gir utjevningstilskutt til 31 nettselskap. Foreløpige beregninger viser at 120 000 kunder i distribusjonsnettet vil få redusert nettleie i 2012, i Buskerud, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Hedmark, Oppland, Hordaland, Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.

Fornøyd

- Dette er positivt. Det vil gi en merkbar utjevning av nettleien i de nettselskaper som har den desidert høyeste kostnaden ved distribusjon av elektrisk kraft til nettkunder i distribusjonsnettet, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, som mener dagens utjevningsordning er effektiv og treffsikker.

Ny fordeling

Regjeringen foreslår samtidig å justere fordelingskriteriene for tilskuddet for å gjøre ordningen mer målrettet og få til enda større utjevning av nettleien.

Fra 2012 vil selskapene med de høyeste kostnadene motta 3/4 av differansen mellom egne kostnader og en terskelverdi for støtte, istedenfor 2/3 som tidligere.

Ordningen administreres av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og finansieres over statsbudsjettet.