BYGG

Mer til jernbane

Bilde: colourbox.com
Joachim Seehusen
5. okt. 2010 - 11:31

Prosjekter for 2011Oslo - Ski: 366,3 millioner kroner ¿ Lysaker – Sandvika: 310 millioner kroner.

Dobbeltspor Sandnes – Stavanger: 25 millioner.

Ganddal godsterminal: 10 millioner kroner.

Fjernstyring Mosjøen – Bodø: 20 millioner kroner.

Gevingåsen tunnel, strekninga Trondheim – Steinkjer: 137 millionar kroner.

Nytt dobbeltspor Barkåker og Tønsberg: 580 millioner kroner.

Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke: 660 millioner kroner.

Eidsvoll – Hamar: 325 millionar kroner.

Nytt signalsystem – ERTMS. I 2011 er om lag 140 millioner kroner foreslått til arbeidet med planlegginga av ERTMS.

Veksten til jernbaneformål er 13.4 prosent fra saldert budsjett for inneværende år.

Mer stabilitet

Fra 2005 er bevilgningene økt med 3.7 milliarder kroner, som er en vekst på 67 prosent.

– Regjeringen ser det som avgjørende å få togtrafikken mer pålitelig og øke driftsstabiliteten, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

4,9 milliardar kroner er foreslått til drift og vedlikehold. Dette er en vekst på 12,2 prosent fra 2010.

Lenger

Så er det satt av 557 millioner kroner til langsiktige fornyingstiltak i Oslo-området, det såkalte Osloprosjektet.

Til investeringer er det satt av 4.24 milliarder kroner, det er en vekst på 8,9 prosent.

– Med dette går regjeringen lenger enn det som er lagt til grunn i NTP-rammen, sier Kleppa.