KRAFT

Mer til fornybar energi

BUDSJETT: Enova-direktør Nils Kristian Nakstad (t.h.) får rekordmye penger fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
BUDSJETT: Enova-direktør Nils Kristian Nakstad (t.h.) får rekordmye penger fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Bilde: Scanpix
Trond Gram
13. okt. 2009 - 10:29

– Enovas arbeid har gitt gode resultater innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon. Forslaget for 2010 er Enova sitt største ordinære budsjett noensinne, og gir rom for mange gode prosjekter innen blant annet bioenergi, vindkraft og energieffektivisering i bygg og industrisektoren, sier olje – og energiminister Terje Riis-Johansen i en melding.

Havenergi

Enovas virksomhet tilføres 1,8 milliarder kroner ekstra til neste år, som skal få fortsette å støtte utvikling av umoden teknologi blant annet innenfor havenergi.

Samtidig styrker regjeringen ytterligere satsingen på miljøvennlig energi, og foreslår å sette av ytterligere fem milliarder kroner til Fornybarfondet (Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering).

Stabil finansiering

Regjeringen mener den med stabil finansiering og klare resultatmål underbygger den langsiktige strategien for miljøvennlig energibruk og energiproduksjon.

Miljø har vunnet en del pekuniære slag i årets statsbudsjett. Blant annet prioriteres tiltak mot avskoging i utviklingsland, jernbaneinvesteringer, miljøteknologi, CO2-håndtering, fornybar energi og energieffektivisering.

– Bevilgningene til klima- og skogsatsingen i utviklingsland foreslås økt med om lag 650 millioner kroner fra saldert budsjett 2009, til drøyt 2,1 milliarder kroner i 2010. Til ulike tiltak for CO2-håndtering foreslås det bevilget nesten 3,5 milliarder kroner, som er nær 1,6 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett 2009, sier Kristin Halvorsen i forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet.

Følger opp klimaforliket

For å følge opp klimaforliket foreslås en bevilgningsøkning på 300 millioner kroner til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst og karbonlagring, samt ytterligere 50 millioner kroner til annen klimaforskning.

Kapitalen i Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering foreslås økt med 5 milliarder kroner, for å legge til rette for klimavennlig omlegging av energibruk.

I august ble nyheten om en tilskuddsordning på 100 millioner kroner for økt satsing på miljøteknologi lansert.

Det er på plass i budsjettet, i tillegg til at bevilgningene på Miljøverndepartements budsjett foreslås økt med nær 370 millioner kroner til en rekke miljøtiltak i Norge, herunder til kulturminner, bevaring av naturens mangfold og friluftsliv.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.