NETTARKIV

Mer til bygg, mindre til materiell

2002 er startåret for den kraftige omleggingen av Forsvaret. Derfor legges det mer vekt på investeringer enn på drift. Årlig drift må reduseres med 2.000 millioner kroner i forhold til tidligere år, hvis Stortingets plan for omlegging i perioden 2002-2005 skal holdes.

Forslaget sier lite om missiltorpedobåter og kampflykjøp. Budsjettet er, med tilskudd til norske styrker i utlandet, økt med 2,5 prosent i forhold til årets budsjett. Andre viktige investeringsområder er nytt enhetshelikopter, videreføring av fregattkjøpene og ferdiggjøring av det isforsterkede kystvaktfartøyet KV Svalbard.

Ingen antiterror-midler

Budsjettet tar ikke høyde for økte driftsutgifter og investeringer i forbindelse med kampanjen mot internasjonal terrorisme. NATOs Artikkel 5 krever at de andre medlemmene stiller opp når et medlem angripes.

Men i budsjettet får ikke Forsvaret ekstra midler til innsats av for eksempel spesialstyrker. Forsvaret må søke Stortinget om ekstra midler hvis behovet oppstår, skriver departementet i sitt budsjettforslag.

Etterlyser penger

Leverandørindustrien etterlyser midler for å gi Norge mulighet til å kjøpe seg inn i utenlandske kampflyprosjekt som Eurofighter og det amerikanske JSF. En slik deltagelse vil ifølge direktør Per O. Lie i industriavdelingen hos Bertel O. Steen A/S - en stor leverandør av diverse forsvarsmateriell - kunne gi Norge bedre prosjektadgang og åpne dører for norsk forsvarsindustri. Det er ventet at dette punktet vil bli tatt opp i budsjettdebatten.

Ingen penger til missiltorpedobåter

Sjøforsvaret får altså beskjed om at de kan fortsette fregattprosjektet, mens prosjekt missiltorpedobåt av Skjold-klasse - et fartøy Stortinget har vedtatt at Norge skal anskaffe seks av, ikke får en eneste krone.

I budsjettforslaget sier departementet at "Sjøforsvarets styrkestruktur skal over tid videreutvikles gjennom anskaffelse av fem fregatter med maritime helikoptere for antiubåtoperasjoner, innføring av Skjoldklasse missiltorpedobåter anskaffelse av nytt sveipemateriell til Alta-klasse minesveipere og anskaffelser til og innfasing av Kystjegerkommandoen".

Les mer om: