Mer svenske-strøm

  • energi

Samtidig blir det mulig å utnytte mer spillvarme. En fersk rapport fra Svensk Fjärrvärme viser dette.

Rapporten viser til at 550 byer og tettsteder i Sverige kan koples sammen til et hundretalls større varmesentre.

Den første gevinsten dette gir, er økt elkraftutbytte fra kraftvarmeverk med 5-6 TWh årlig. I tillegg kan flere hus knyttes til fjernvarmenettet og dermed frigi elektrisk kraft, skriver svenske Ny Teknik.

Til sammen kan dette forbedre elforsyningen med rundt 15 TWhårlig i vårt naboland.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå