Mer støtte fra Enova

  • energi

Prosjekter som ikke ville blitt realisert uten støtte, er målgruppen.

Anleggene må gi over 1GWh fornybar varme i året. De som gir mest energiutbytte per støttekrone, prioriteres. Det er også en fordel om videre utbygging er mulig - uten støtte.

Lokal utnyttelse av energikilder er gunstig. Likeså er det en fordel om prosjektene bidrar til å løse avfallsproblemer.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå