Mer søppel - mindre gass

  • Miljø

Men det er verre med søppelberget. Det vokser.

Hver nordmann frembringer i snitt nesten to tonn avfall årlig, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Av dette er 354 kilo husholdningsavfall. Det er 19 kilo mer enn året før. 46.000 tonn farlig avfall ble ikke håndtert på godkjent vis. Det er 7% av totalen.

De norske utslippene av klimagasser er 5% høyere enn i basisåret 1990. Det er 4% mer enn tillatt etter Kyotoprotokollen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå