Mer sexpress på jobb

VERRE: Flere melder om tafsing. (Bilde: colourbox.com)
En stille overtidstime på jobben kan bli heftig utnyttet. (Bilde: colourbox.com)
Det kan gå heftig for seg på kopirommet. Det er ikke alltid begge parter er like ivrige. (Bilde: Colourbox)
  • Karriere

Fakta om sexpress

  • Mellom 40 og 50 prosent av kvinner i europeiske land sier at de har opplevd en eller annen form for uønsket oppmerksomhet på arbeidsplassen.
  • Beregninger gjort av britiske forskere viser at kun åtte prosent av overgrepene rammer menn.
  • De samme beregningene viser at kvinnelige ledere står for en stor del av overgrepene mot menn.
  • Stress og fysiske helseproblemer er vanlige konsekvenser av uønsket seksuell oppmerksomhet.

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse viser en betydelig økning i andelen som opplever sexpress og sextrakassering på jobben.

Til værs

Andelen har vært stabil lenge. Den har nemlig ligget på to til tre prosent siden 1989.

Men de siste årene er andelen økt til prosent, melder bladet Arbeidervern.

12 prosent av unge kvinner som er utsatt. I denne gruppen meldte 12 prosent om ønsket seksuell oppmerksomhet. For unge menn er andelen kun to prosent.

Promille øker problemet

Hvilke yrkesgrupper går trakasseringen mest ut over? Ikke mindre enn 32 prosent – altså en tredel – av hovmestere, servitører og barmedarbeidere melder om sextrakassering.

Det er altså mest tafsing i barer og restauranter, der alkohol serveres.

Også blant hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er det mange som opplever dette. For disse gruppene er andelen 17 prosent.

Disse mobber mest

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå