Mer om masse

I Teknisk Ukeblad nr.13/00 kommenterer Isak Swahn påstanden "Et legeme som veier 45 kg på jorden, veier kun 28 gram på Eros,..." som tøv, siden massen er den samme. Vet ikke Swahn forskjellen på vekt og masse?

Les mer om: