NYHETER

Mer moderne og brukervennlig pukkdatabase

Jarle Skoglund
11. feb. 2005 - 17:01

Nye tabelloversikter, både lands- og fylkesoversikter, viser hvilke forekomster som NGU betrakter å være enten av nasjonal eller regional viktighet. Disse forekomstene er spesielt viktige å sikre for å dekke samfunnets behov for byggeråstoff. Ansvaret for å sikre dette ligger på kommunalt nivå.

Videre er det laget kommunerapporter som beskriver byggeråstoffsituasjonen innenfor den enkelte kommunen.. For de kommuner der det er utført ressursregnskap er uttak og forbruk tallfestet. NGU gjennomfører for tiden en fylkesvis oppdatering av databasen og det er kun for disse fylkene/kommunene at kommunerapporten er tilgjengelig.

Oppdateringen er utført i Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, deler av Oppland, Sør-Trøndelag, deler av Nordland og i Troms fylke. I 2005 oppdateres Akershus, Oslo, Østfold og Hordaland.

For en del av de oppdaterte kommunene er det laget kommunekart som gir en oversikt over tilgjengelige byggeråstoff. Det er produsert to typer kart; ressurskart og ressurskart med klassifisering av forekomstenes viktighet innenfor kommunen. Kartene er i første rekke ment som en støtte ved kommunal arealplanlegging.

Bilder av en god del forekomster, massetak og knust materiale/håndstykke av bergarter som utnyttes, er også tilgjengelig.

Grus og knust fjell (pukk) er ikke fornybare ressurser. I 2004 ble det produsert ca 50 mill. tonn som representerte en verdi fra produsent på ca 2,5 milliarder kroner. Ca 10 mill. tonn av produksjonen ble eksportert til utlandet. Resten, som tilsvarer et lastebillass for hver nordmann, ble brukt til husbygging og nødvendig infrastruktur som veger, jernbane, flyplasser, industriområder, oljeinstallasjoner på land og til havs.

Med utgangspunkt i plan- og bygningsloven må det legges til rette for en samfunnsøkonomisk forsvarlig utnyttelse av de viktigste grus- og pukkressursene. Gjennom kommuneplanens arealdel må tilstrekkelige ressurser av disse byggeråstoffene sikres for å dekke behovet i et langsiktig perspektiv på 50-100 år. I dette arbeidet er Grus- og Pukkdatabasen et godt hjelpemiddel. Her finnes det informasjon om 9100 grusforekomster og 7200 massetak, og om 1100 pukkforekomster hvorav 720 er steinbrudd, se mer på www.ngu.no/grusogpukk.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.