BYGG

Mer kritikk til Statens vegvesen

SIKRING: Tunnelhvelvet festes med bolter som kan være flere meter lange. I Hanekleivtunnelen hevder arbeidsfolk at boltene ble kappet for å spare tid.
SIKRING: Tunnelhvelvet festes med bolter som kan være flere meter lange. I Hanekleivtunnelen hevder arbeidsfolk at boltene ble kappet for å spare tid.


Eksterne granskere har sett på hva som gikk galt da tunnelen ble bygd.

Rapporten, som ble overlevert samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) mandag, viser at organiseringen var langt fra god nok.

Mindre kontroll

Omorganisering av Statens vegvesen i denne perioden var en medvirkende årsak til at Hanekleivtunnelen ikke ble sikret skikkelig.

Det var uklare ansvarsforhold, manglende rutiner for innrapportering, ikke systematisk risikovurdering og ledelsen var ikke godt nok informert om det som foregikk.

Dessuten var man ikke så ivrige på å drive kvalitetskontroll på egne prosjekter som man var i å sjekke prosjekter som private selskaper sto for.

Usikkerhet

Byggingen av Hanekleivtunnelen begynte i 1996, et halvt års tid etter den store omorganiseringen i Statens vegvesen.

– Omorganiseringen skapte usikkerhet om roller og ansvar, sier Odd Helgesen i Agenda Utredning og Utvikling, som står bak rapporten.Vegdirektoratet fulgte ikke godt nok opp at den nye organisasjonsmodellen fungerte godt nok, ifølge granskingsrapporten. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.