KRAFT

Mer kraft i Nordland

FÅR BYGGE: Dette vassfaret skal bli til strøm. NVE sier ja til Bjørnstokk og en rekke andre kraftverk i Brønnøy kommune, som til sammen er på 32 megawatt og leverer rundt 100 GWh kraft i året.
FÅR BYGGE: Dette vassfaret skal bli til strøm. NVE sier ja til Bjørnstokk og en rekke andre kraftverk i Brønnøy kommune, som til sammen er på 32 megawatt og leverer rundt 100 GWh kraft i året. Bilde: Helgelandskraft
Kjetil Malkenes Hovland
22. jan. 2010 - 09:03

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sagt ja til en rekke kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland.

Kraftverkene er totalt på 32 megawatt (MW) vil gi en årlig produksjon på rundt 100 gigawattimer (GWh).

lille tosdalen kraftverk helgelandskraft, fikk nei fra NVE pga naturvern og reinbeite.
Kraftverkene er totalt på 32 megawatt (MW) vil gi en årlig produksjon på rundt 100 gigawattimer (GWh).FÅR NEI: Helgelandskraft får ikke konsesjon til å bygge ut Lille Tosdalen kraftverk her. Bakgrunnen er hensyn til naturen og til reinbeite. Helgelandskraft

Samtidig mener NVE at to kraftverk i området ikke bør utbygges, blant annet av hensyn til urørt natur og viktige beiteområder for rein.

Ligger i samme område

Helgelandskraft AS får dermed NVEs aksept for å bygge kraftverkene Bjørnstokk, Tverråa og Storelva. De bør også få regulere Leiråvannet og bygge Leiråa kraftverk, mener NVE. Men direktoratet mener selskapet ikke bør få bygge ut Lille Tosdalen og Tosdalen kraftverk (trykk på lenker for å se konsesjonssøknadene).

NVE sier også ja til at Fjellkraft AS får bygge ut Kjelvika kraftverk.

De syv kraftverkene ligger innenfor en radius på fire kilometer, og NVE har derfor valgt å behandle disse samtidig. Olje- og Energidepartementet (OED) har endelig behandling av søknadene for Leiråa og Tosdalen kraftverk.

Reduserer vannføringen

Utbyggingen av disse prosjektene vil føre til sterkt redusert vannføring i ni lengre elvestrekninger i Brønnøy kommune. Flere av disse er ifølge NVE mindre viktige for opplevelsen av landskapet. Det er stilt noen krav om tiltak som skal begrense innvirkningen av naturinngrepene.

Nå NVE sier ja, viser de til fordelene ved økt energiproduksjon. Utbyggingene vil også bidra til at Marine Harvest kan utvide sitt settefiskanlegg på Borkamo, som ifølge Helgelandskraft er en hjørnesteinsbedrift for lokalsamfunnet.

NVE har også stilt krav til minstevannføring som vil redusere kraftproduksjonen fra kraftverkene med rundt 7,5 GWh.

området hvor kraftverket bjørnstokk skal bygges ut, kraftverk helgelandskraft
NVE har også stilt krav til minstevannføring som vil redusere kraftproduksjonen fra kraftverkene med rundt 7,5 GWh.FÅR JA: Dette vassfaret reduseres kraftig når Helgelandskraft får bygge kraftverket Bjørnstokk. Helgelandskraft

Reinbeitedistrikt

Avslaget for Lille Tosdalen kraftverk skyldes ifølge NVE at dette vil røre ved et veiløst dalføre hvor inngrepene er små. Man må bygge vei og redusere vassføringen i et område som er et kjerneområde for reindrift med vår- og sommerbeite. Reinbeitedistriktet er også sterkt imot utbygging. NVE anbefaler også at OED sier nei til Tosdalen kraftverk.

Det må bygges ut nett for å ta unna strømmen fra kraftverkene. Nettet på 22 kilovolt (kV) og en kraftlinje på 132 kV fra Kolsvik til Langfjorden har for liten kapasitet. Helgelandskraft har søkt om å få bygge en 132 kV-linje på 14,5 kilometer fra Lande koblingsstasjon til Tosbotn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.